Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

9270 8726 390

mogifire:

why not both?

Reposted fromelsodex elsodex via100suns 100suns
Reposted fromqb qb viasatyra satyra
8456 aa75 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra

"Nietrudno kochać kogoś efektownego, doskonałego, dobrze ubranego; taka miłość jest tylko nic nie znaczącym odruchem, który wywołuje w nas automatycznie przypadkowość piękna; jednakże wielka miłość pragnie stworzyć kochaną istotę właśnie z niedoskonałego stworzenia, które zresztą jest stworzeniem tym bardziej ludzkim, im mniej doskonałym".

— Milan Kundera "Życie jest gdzie indziej"
Reposted fromperfectsense perfectsense via100suns 100suns
5968 2588 390
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viasatyra satyra
7954 a096 390
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viasatyra satyra
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viasatyra satyra
0317 793b 390

blua:

A cat and fox became two unlikely best friends that share a territory and hunt together as well as frequent cuddling. 

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viasatyra satyra
0317 793b 390

blua:

A cat and fox became two unlikely best friends that share a territory and hunt together as well as frequent cuddling. 

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viasatyra satyra
8916 b0fc 390
Reposted frommoubp moubp viasatyra satyra
0809 a971 390
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viasatyra satyra
0655 4081 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viasatyra satyra
1129 8e2f 390
Reposted fromrol rol viasatyra satyra
3098 6599 390
Reposted fromrol rol viasatyra satyra
2712 3edd 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viasatyra satyra

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle viasatyra satyra
5596 90e6 390
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viasatyra satyra
Reposted fromFlau Flau viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl