Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2018

Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via100suns 100suns

May 26 2018

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea via100suns 100suns
Reposted fromFlau Flau viadogs dogs

May 14 2018

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

February 11 2018

9270 8726 390

mogifire:

why not both?

Reposted fromelsodex elsodex via100suns 100suns
Reposted fromqb qb viasatyra satyra
8456 aa75 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra

"Nietrudno kochać kogoś efektownego, doskonałego, dobrze ubranego; taka miłość jest tylko nic nie znaczącym odruchem, który wywołuje w nas automatycznie przypadkowość piękna; jednakże wielka miłość pragnie stworzyć kochaną istotę właśnie z niedoskonałego stworzenia, które zresztą jest stworzeniem tym bardziej ludzkim, im mniej doskonałym".

— Milan Kundera "Życie jest gdzie indziej"
Reposted fromperfectsense perfectsense via100suns 100suns
5968 2588 390
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viasatyra satyra
7954 a096 390
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viasatyra satyra
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viasatyra satyra
0317 793b 390

blua:

A cat and fox became two unlikely best friends that share a territory and hunt together as well as frequent cuddling. 

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viasatyra satyra
0317 793b 390

blua:

A cat and fox became two unlikely best friends that share a territory and hunt together as well as frequent cuddling. 

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viasatyra satyra
8916 b0fc 390
Reposted frommoubp moubp viasatyra satyra
0809 a971 390
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viasatyra satyra
0655 4081 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viasatyra satyra
1129 8e2f 390
Reposted fromrol rol viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl