Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2018

Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaxannabelle xannabelle
0976 a419 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viairmelin irmelin
6202 e33f

joshunf:

if a dancing pikachu doesn’t fit in with your blog you’re running the wrong kind of blog

Reposted fromlmn lmn viairmelin irmelin
5173 bf73 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viaxannabelle xannabelle
You’ll be fine. You’re 25. Feeling [unsure] and lost is part of your path. Don’t avoid it. See what those feelings are showing you and use it. Take a breath. You’ll be okay. Even if you don’t feel okay all the time.
— Louis C.K., Untitled
Reposted fromhormeza hormeza viaxannabelle xannabelle
Reposted fromantichris antichris viapoppyseed poppyseed
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viasatyra satyra
7200 1ac6 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
0559 19c0 390
Reposted fromwstydem wstydem viasatyra satyra
8962 2fd2 390
Reposted frompapaj papaj viasatyra satyra
2363 512f 390
Reposted fromtfu tfu viasatyra satyra

January 06 2018

6392 7112 390
Sad Vader
Reposted fromvolldost volldost viajethra jethra
6364 cdd6 390
Reposted fromtfu tfu viakreska-groteska kreska-groteska
4953 7518 390
Reposted fromJamalus Jamalus viakreska-groteska kreska-groteska
6565 61ed 390
Reposted fromoll oll viaxmartii xmartii
6567 6de8 390
Reposted fromoll oll viaxmartii xmartii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl