Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

4144 ffdf 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
4506 9d41 390
Reposted fromkelu kelu viasatyra satyra
Szczęście nie polega na tym, żeby zdobyć to, czego pragniesz. Polega na tym, żeby pragnąć tego, co już masz. 
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu"
Reposted fromDusiaaa Dusiaaa viasatyra satyra
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— waitress.
Reposted from654675674 654675674 viasatyra satyra
3884 76cd 390
7794 b883 390
3593 2db6 390
Reposted fromneon neon viagoodtimesbadtimes goodtimesbadtimes
7932 29ec 390
3766 a562 390

gothiccharmschool:

luzialowe:

soapamine:

I’M SCREAMING

I will never not reblog this. 

1386 1644 390
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
8156 5aa9 390

gameraboy1:

Kitten Kong.

The Goodies (1970)

October 16 2017

0273 7d7d 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus via100suns 100suns

October 08 2017

4168 04a4 390
Reposted fromaletodelio aletodelio via100suns 100suns
0589 cc9e 390
Reposted fromtaSowa taSowa viaklapki klapki
8840 9645 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl