Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

2091 aa1b 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viasatyra satyra
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viasatyra satyra
9856 5e77 390
Reposted fromGIFer GIFer viasatyra satyra
0658 aa3c 390
Znalezione...
Reposted fromlilikoi lilikoi viasatyra satyra
2523 f367 390
Reposted fromdusielecc dusielecc via100suns 100suns
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie via100suns 100suns

November 27 2017

Biegu niektórych rzeczy nie da się zatrzymać! To, co ma nastąpić, następuje, bez względu na to, co robimy.
— Guillaume Musso - `Wrócę po Ciebie`
Reposted fromwithoutword withoutword viabrianmay brianmay
Reposted fromFlau Flau viahaszraa haszraa
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viabrianmay brianmay
8589 71a5 390
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viabrianmay brianmay
7497 b40a 390

If he gives you a quest, take it. (via wubbalubbabud / elocinrebma)

7653 6d0c 390
Reposted frommeem meem vianoisetales noisetales
Reposted fromFlau Flau viabrianmay brianmay
5386 0554 390
Reposted fromnaelienn naelienn viabrianmay brianmay
0949 b6c4 390
Reposted fromteijakool teijakool viabrianmay brianmay
6515 1e12 390
Reposted fromsommteck sommteck viabrianmay brianmay
0029 4651 390
Reposted fromGIFer GIFer viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl