Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

Reposted frompeper peper viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
1778 7c03 390
Reposted fromoutoflove outoflove viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
1019 7016 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasatyra satyra
4451 81f7 390

July 13 2017

Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
6171 90d9 390
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viairmelin irmelin
4927 56ac 390
Reposted fromexistential existential viasatyra satyra
5019 1ee7 390
Reposted frommagnoliaaa magnoliaaa via100suns 100suns
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr via100suns 100suns
6782 bcca 390
Reposted fromfilmowy filmowy via100suns 100suns
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy via100suns 100suns
Bliskość to nie filozoficzne dysputy do rana czy pokazowa wzajemna grzeczność na imieninach u cioci. Bliskość to stała obecność ukochanej osoby w naszych myślach, pamiętanie o niej w najbardziej prozaicznych sytuacjach, troska o nią, drobny czuły gest, uśmiech, gdy skrzyżują się przypadkiem spojrzenia i poczucie 'dobrze, że jesteś', nawet gdy każde robi coś samo w swoim kątku.
— z książki 'Pogotowie psychologiczne' Doroty Krzywickiej i Ireny A. Stanisławskiej.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka via100suns 100suns
6804 d54a 390
Wild flowers - Sergej Tutunov
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasatyra satyra
4015 8e65 390

preciouspuregarnet:

This is a powerful comic. It’s the opposite of owlturd’s comics.

Reposted fromtevruden tevruden viasatyra satyra
Teraz żyje z dnia na dzień, nie robiąc niczego nadzwyczajnego - czyta książki, rozmyśla, chodzi na spacery, ogląda filmy, śledzi, co się dzieje na świecie. Innymi słowy, odpoczywa, ale jest to dziwny rodzaj odpoczynku, nerwowy spokój.
— Paul Auster - Sunset Park
Reposted fromMissMurder MissMurder via100suns 100suns
Rodzice powinni zaliczać jakieś kursy, zanim dopuści się ich do rozmnażania.
— "Ćpun".
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy - przecież jesteśmy tylko ludźmi.
imageimageimageimage
Reposted fromfriends friends viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

kinkshamer69:

not to sound too millennial here but it annoys me so much when I’m at a restaurant and someone I’m with will complain about the service being slow like buddy pal it’s fine it’s not that important

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapompompom pompompom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl