Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

1826 f005 390
5546 683f 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
7060 cb46 390
Reposted fromseasons seasons vianoisetales noisetales
1475 4de5 390
Reposted fromoll oll vianoisetales noisetales
8262 23cf 390
Reposted fromkaiee kaiee vianoisetales noisetales
0633 817e 390
Reposted frommariola mariola viapompompom pompompom
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
1746 ae4e 390
Reposted fromslodziak slodziak viapompompom pompompom
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapompompom pompompom
2538 f39d 390
Reposted fromkaiee kaiee viaohmygodthebritish ohmygodthebritish
Reposted fromjasminum jasminum via100suns 100suns
To nic trudnego zakochać się. Każdemu może się to przytrafić. Dopiero trwanie w miłości było prawdziwym wyzwaniem.
— Liane Moriarty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
9209 117c 390
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viasatyra satyra
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viasatyra satyra
6309 75d6 390
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viasatyra satyra

September 05 2017

Reposted fromkosmopolit kosmopolit viamarkotna markotna
8899 66ec
Reposted frombeckycue beckycue viamarkotna markotna
1634 53b9 390
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl